Over

In 1979 ben ik afgestudeerd als algemeen Fysiotherapeut, daarna heb ik de opleiding Manuele therapie Eindhoven/SOMT gevolgd en ben ik sinds 1995 Acupuncturist.

Ik maak gebruik van de methode Dry Needling, veelal in combinatie met of als aanvulling op Fysio-Manuele therapie. Het is feitelijk een ideale combinatie.

Ik vind het belangrijk dat er een goed contact is met de patiënt en dat ik een goed beeld krijg van de totale problematiek die speelt. Met dit inzicht kan ik, samen met de patiënt, een adequaat behandelplan maken, waarbij ik mijn verschillende kwaliteiten inzet.

Sinds 2002 ben ik als docent verbonden aan de Acupunctuuropleiding TCMA en geef ik cursussen in Dry Needling. Deze succesvolle opleiding, Dry Needling Skills, heb ik samen met mijn collega Alfred Guljé in 2009 opgezet en deze is door de beroepsverenigingen KNGF en SKF geaccrediteerd.

Vanaf 1 januari 2019 heb ik géén contracten meer afgesloten met de zorgverzekeraars. Dit besluit heb ik genomen vanwege de onredelijke eisen en grote administratieve druk van de zorgverzekeraars. Ik vind dat dit ten koste gaat van de beoogde kwaliteit en resultaat.

Wat betekent dit voor u:

U kunt bij mij nog steeds een afspraak maken voor behandeling. U krijgt dan een nota, die u vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze vergoedt de nota geheel of gedeeltelijk, al naar gelang de polis die u heeft.

Ik hanteer de volgende tarieven:

Fysio-Manuele therapie         € 48,00 per zitting

Acupunctuur                            zie bij Specialismen

Telefoon: 06 531 400 48